20171204_110043

RAPOLITH

Szybko zastygający wodoodporny cement

62,24 zł

Rapolith® jest szybkowiążącą zaprawą cementową. Sucha mieszanka, gotowy do użycia produkt uszczelniający, szybko twardniejący, do pilnych prac betonowych i cementowych, gdzie kluczowa jest natychmiastowa blokada wody.

Do wszystkich prac z tynkami i betonami cementowymi, gdzie wymagany jest szybki proces wiązania, utwardzania i uzyskania wodoszczelności:
- w miejscach wycieków wody pod ciśnieniem, tj. piwnicach,
zbiornikach, tunelach, szybach, rurach wodnych, parkingach
podziemnych;

Zastosowanie

- w miejscach, gdzie występuje przesiąkanie wody przez ściany
oraz konieczność natychmiastowego zastosowania
tynku wodoszczelnego;
- w sytuacji, gdy istnieje konieczność szybkiego użycia betonu
lub zaprawy bez konieczności oczekiwania na wyschnięcie;
- nadaje się do szybkiego osadzania różnych elementów
plastikowych i metalowych w betonie, murze i tynku
cementowych np. okna, drzwi, kotwy, haki, kraty, poręcze,
wsporniki, szafy instalacyjne, puszki, przewody itd.
- do mocowania maszyn/narzędzi w przemyśle, gdzie specyfika
prac nie pozwala na przerwy w użytkowaniu maszyn.

W zastosowaniu jako mieszanka, Rapolith® można mieszać
w kombinacji z piachem białym lub rzecznym. Zarówno czysty Rapolith® jak i mieszanka z piachem posiadają wysoką odporność na kwasy, głęboki mróz, temperaturę do + 200 °C.
Zaprawa na bazie Rapolith® ma silne właściwości adhezyjne.
Przy aplikacji na kamień naturalny o gładkiej powierzchni, można poprawić przyczepność dodając wodę i dyspersję plastyczną Compactuna PRO® w proporcji 1:1 lub 1:2.

W zależności od proporcji mieszanki, ilości piachu i temperatury,
proces wiązania można skrócić lub wydłużyć, w zależności od potrzeb. Nie zmieszany Rapolith® wiąże się po 3 minutach.
Czas wiązania produktu z piachem wynosi od 5 do 30 minut.

Gdy temperatura jest mniejsza niż 5 °C proces wiązania spowalnia. W przypadku konieczności zastosowania w niższych temperaturach, należy dodać letnią wodę.

Rapolith® jest produktem wrażliwym na wilgoć. Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, bez dostępu do powietrza.

Odpowiednią ilość produktu trzeba rozrobić i zużyć przed rozpoczęciem procesu wiązania.

W przypadku wycieku wody pod wysokim ciśnieniem, należy przygotować suchą mieszankę z zastosowaniem optymalnej ilości wody (22%). W przypadku dodania za dużej ilości wody, proces wiązania wydłuży się.

Rapolith® należy mieszać szybko i energicznie. Po zaobserwowaniu stygnięcia produktu należy natychmiast zaaplikować produkt w wymaganym miejscu i pozostawić na krótki czas.

Powierzchnia do aplikacji powinna być oczyszczona, bez luźnych elementów, kurzu. Najlepiej powierzchnię przemyć czystą wodą.

W miejscu powstania ubytku/wyrwy/pęknięcia i wycieku wody pod ciśnieniem, należy powiększyć otwór (jaskółcze złącze), w celu optymalnej penetracji produktu możliwie dużej powierzchni.

W przypadku przesiąkania ścian (np. piwnicznych) należy przygotować zaprawę z wody i produktu Rapolith® w proporcjach 1:1,5 lub 1:2 oraz nanieść grubą warstwę na powierzchnię w celu eliminacji uszkodzeń.
W celu polepszenia przyczepności, należy dodać do wody dyspersję plastyczną Compactuna PRO® (1:1).

Rapolith® można stosować do szybkiego wykonania fundamentów, gdzie szybki proces wiązania i utwardzania ma bardzo duże znaczenie. W tym celu należy przygotować mieszankę Rapolith® 10-25 kg z cementem 50 kg.

W przypadku osadzania, mocowania różnego rodzaju elementów plastikowych, metalowych lekkich i ciężkich,
Należy stosować czysty Rapolith®, ewentualnie z domieszką dyspersji poprawiającej przyczepność Compactuna PRO® (1:1, 1:2).


Sposób przechowywania:

Rapolith® należy przechowywać w suchym miejscu,
w oryginalnym opakowaniu. Termin przydatności do użytku wynosi 6 miesięcy.