WPROWADZENIE

Sklep ederha.com oferuje szeroki sortyment materiałów budowlanych w takich grupach produktowych jak: chemia budowlana, zamocowania, narzędzia ręczne, elektronarzędzia i akcesoria, taśmy, folie i membrany, artykuły instalacyjne, artykuły elektryczne, BHP, ogród oraz materiały budowlane.

Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT). Do ceny prezentowanej należy doliczyć koszty dostawy wg cennika.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Sprzedawca – Ederha Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stróży, ul. Parkowa 5, 55-081 Mietków, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000691051, o kapitale zakładowym w wysokości 40.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8961567284 oraz Regon 368042186, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 • Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: ederha.com
 • Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 • Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 • Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 • Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 • Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 • Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 • Moje konto – zbiór zasobów i uprawnień w serwisie przypisanych zarejestrowanemu Użytkownikowi.
 • Moje Konto  – zbiór zasad i uprawnień w serwisie przypisanych Użytkownikowi zarejestrowanemu do programu skierowanego do firm

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Podczas dokonywania zamówienia Nabywca jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu dostawy, adresu email oraz telefonu kontaktowego. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

W celu założenia Mojego Konta lub Mojego Konta ederha.com Użytkownik musi wypełnić w formularzu rejestracyjnym wszystkie pola oznaczone „*”, wyrazić zgodę na treść Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookies. W przypadku rejestracji do Mojego Konta ederha.com dodatkowo Użytkownik deklaruje współprace w ramach programu skierowanego do firm.

Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając prawidłowy login i hasło. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie loginu i hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom i współpracownikom. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu, Użytkownik powinien stosować się do następujących zasad:

 1. Nie ujawniać logonu i hasła osobom trzecim
 2. Wprowadzać login i hasło w sposób uniemożliwiający innym ich poznanie
 3. Nie zapisywać hasła
 4. Zmieniać hasło w regularnych odstępach czasu

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.

Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą.

Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

Zakupów w sklepie mogą dokonywać zarówno Nabywcy zarejestrowani – posiadający Moje Konto lub Moje Konta ederha.com, jak i niezarejestrowani – składający zamówienie na jednorazowym formularzy zakupu.
Przed złożeniem zamówienia Nabywca może się zapoznać z każdym produktem, w czym pomocne będą zdjęcia i opisy dostępne na stronie sklepu.

Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia zawiera formularze składowe, służące do określenia:

 1. adresu dostawy,
 2. sposobu dostawy,
 3. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

Przed potwierdzeniem zamówienia Nabywca będzie poproszony o potwierdzenie zapoznania się i akceptacje regulaminu.

Spółka wystawia dokument sprzedaży – fakturę Vat

Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie ederha.com, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje Sklep - wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia wraz z numerem zamówienia Nabywcy.

W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

PŁATNOŚCI

Bezpieczeństwo płatności

Serwis ederha.com oferuje metody płatności za zamówienia:

 • Płatności elektroniczne - przelewem ekspresowym wprost z banku Zamawiającego za pośrednictwem systemu Przelewy24.
 • Płatność kartą - za pośrednictwem systemu Przelewy24. Akceptowane karty płatnicze to Visa, MasterCard, Maestro.
 • Płatność ratalna - tylko za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.
 • Płatność gotówką - przy odbiorze - po wcześniejszym uzgodnieniu z Ederha Sp. z o.o.
 • Tradycyjne przelew bankowe - opcja płatności dostępna jest w serwisie ederha.com, zarówno w PLN jak i w walucie EURO. Dane do przelewu są dostępne na stronie ederha.com. Szczegóły transakcji przesyłane są w wiadomości email.

Numery kont bankowych

 • PLN: 15 1090 1522 0000 0001 3473 7542
 • EURO: 28 1090 1522 0000 0001 3473 7599

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

DOSTAWA

Bezpieczeństwo dostawy towaru

W trosce o to, aby zamówienia zostały dostarczone w stanie nienaruszonym powierzyliśmy dostawę wyspecjalizowanym firmom kurierskim i logistycznym. Nasze przesyłki przesyłane są za pośrednictwem firm kurierskich DHL, DPD, UPS, TNT, Schenker. W przypadku transportów większych niż 1 paleta, wysyłka transportu może nastąpić poprzez usługę firm transportowych. Można również odebrać towar osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu w siedzibie firmy, znajdującej się w Stróży, przy ul. Parkowej 5, 55-081 Mietków.

Zaleca się sprawdzenie stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, firma transportowa etc.) w celu sprawdzenia zawartości, uszkodzeń, itd. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, natychmiast zgłosić uwagi przewoźnikowi. W dokumencie protokołu szkody należy umieścić informacje, tj. oznaczenia ostrzegawcze na opakowaniu, o zabezpieczeniu przesyłki zarówno na zewnątrz (folia, taśma firmowa) jak i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o rodzaju uszkodzeń (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone). Należy niezwłocznie poinformować Ederha Sp. z o.o. o zaistniałym zdarzeniu w celu szybkiego rozpatrzenia reklamacji.

Zamówienia wysyłane są w zależności od dostępności towaru. Nie później niż do 7 dni od momentu przyjęcia zamówienia. Termin może się wydłużyć w zależności od możliwości produkcyjnych. Informacja o wydłużonym terminie dostawy jest dostępna na stronie danego produktu. W razie jakichkolwiek problemów bądź niejasności w kwestii wysyłki zamówień kontaktuejmy się telefonicznie na number podany przy składaniu zamówienia lub adres email zamawiającego.

Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską lub innym przewoźnikiem. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Nabywcę.

W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Nabywca jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. O ile to możliwe, nabywca otrzyma informacje na temat numeru listu przewozowego i będzie miał możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez strony internetowe dostawców usług transportowych. Dostawa jest zwykle realizowana przez dostawcę w czasie 1-4 dni roboczych. W przypadku odstępstw Nabywca jest informowany o dłuższym czasie dostawy.

Koszty wysyłek krajowych standardowych brutto

Przesyłka kurierska z przedpłatą - płatnośc online, przelew tradycyjny:

 • Zamówienia o wadze do 31 kg – 19,99 zł
 • Zamówienia o wadze do 62 kg wysyłane w 2 paczkach o łącznym koszcie 33,99 zł
 • Zamówienia o wadze do 93 kg wysyłane w 3 paczkach o łącznym koszcie 48,99 zł
 • Zamówienia o wadze do 124 kg wysyłane w 4 paczkach o łącznym koszcie 65,99 zł
 • Zamówienie o wadze do 149 kg wysyłane jest w paczkach bądź paletą w zależności od specyfiki towaru w koszcie 99,99 zł
 • Zamówienie o wadze do 200 wysyłane na palecie w koszcie 150 zł
 • Zamówienie o wadze powyżej 200 kg wysyłane są na palecie w koszcie 199 zł.

Niektóre produkty nie mogą być wysyłane w jednej przesyłce/palecie ze względu na ich skład chemiczny. W razie konieczności wysyłki zamówienia w osobnych przesyłkach, Zamawiający jest niezwłocznie informowany.

Nie ma możliwości wysłania towaru za pobraniem.

Istnieje możliwość wysyłki towarów za granicę. Wycena przesyłki towaru jest indywidualna w zależności od zagranicznego adresu dostawy. W wyjątkowych wypadkach wysyłka towaru może być niemożliwa, o czym Zamawiający jest niezwłocznie informowany. Istnieje możliwość samodzielnego zorganizowania transportu przez Zamawiającego towar, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru towaru.

REKLAMACJE I ZWROTY

Reklamacje

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Ederha Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ederha Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
  3. Ederha Sp. z o.o. nie jest producentem dostępnych w sklepie internetowym towarów. Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na produkowane przez siebie produkty. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u producenta, którego adres znajduje się na na opakowaniu produktu.
 2. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Ederha Sp. z o.o. podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu online, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Ederha Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu Internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Ederha Sp. z o.o., ul. Parkowa 5 Stróża, 55-081 Mietków lub mailowo pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
  5. Ederha Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny:

 1. przypadku sprzedaży jednego towaru termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. w przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej rzeczy.
 3. w przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 4. w przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia:

 1. drogą telefoniczną pod numerem 604 978 261.
 2. e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. pocztą tradycyjną na adres: Ederha Sp. z o.o., ul. Parkowa 5 Stróża, 55-081 Mietków.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy na adres Ederha Sp. z o.o.,ul. Parkowa 5 Stróża, 55-081 Mietków. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Ederha Sp. z o.o.
ul. Parkowa 5 Stróża
55-081 Mietków
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej rzeczy/następujących rzeczy:

 • Data zawarcia umowy/odbioru:
 • Imię i nazwisko konsumenta:
 • Adres konsumenta:

data i podpis

 

PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2017.