20171204_223651

PLASPACTUNA

Powłoka posiadająca wysoki stopień wodoszczelności

169,74 zł
Kolor

PLASPACTUNA®

Produkt ten jest suchą bazą, która po dodaniu wody tworzy gotową do użycia powłokę cementową lub zaprawę. Powłoka ta posiada wysoką wodoszczelność, doskonałą przyczepność i elastyczność.
PLASPACTUNA® może zostać zarówno pomalowana farbą jak i ozdobnie wykończona za pomocą rolki formującej. Może zostać również pomalowana farbą lateksową. Znajduje zastosowanie zarówno do prac przeprowadzanych wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz – przy pracach betonowych i murarskich w celu ochrony ścian fundamentowych, uszczelnień wlotów deszczowych, wilgotnych miejsc w piwnicach, dołków, rur betonowych, itd. PLASPACTUNA® może być stosowana zarówno powyżej jak i poniżej podłoża.


Wodoodporna powłoka cementowa

PLASPACTUNA® jest suchą bazą, która po dodaniu wody tworzy gotową do użycia powłokę cementową lub zaprawę. Powłoka ta posiada wysoką wodoszczelność, doskonałą przyczepność i elastyczność.
PLASPACTUNA® może zostać pomalowana farbą, farbą lateksową, jak i ozdobnie wykończona za pomocą rolki formującej. Produkt znajduje zastosowanie zarówno do prac przeprowadzanych wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz – przy pracach betonowych i murarskich w celu ochrony ścian fundamentowych, uszczelnień wlotów deszczowych, wilgotnych miejsc w piwnicach, dołków, rur betonowych. PLASPACTUNA® może być stosowana zarówno powyżej jak i poziomu gruntu.

POWIERZCHNIA
Aplikacja powinna być przeprowadzona na niezamrożonej, czystej, dobrze utrzymanej powierzchni bez kurzu i plam oleju w temperaturze minimum +5 stopni ̊C. Powierzchnie porowate muszą być lekko zwilżone przed aplikacją. Wykwity soli, stare warstwy farby lub tynku należy najpierw całkowicie usunąć. Przed aplikacją, pęknięcia i wgłębienia należy najpierw wypełnić zaprawą przygotowaną z produktu PLASPACTUNA® lub szybko wiążącym cementem RAPOLITH® i COMPACTUNA®. Narożniki poziome i pionowe mogą być wcześniej przygotowane przez aplikację produktem PLASPACTUNA® o konsystencji zaprawy. Po tym przygotowaniu powierzchnię należy zwilżyć.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Aby uzyskać konsystencję zaprawy, suchy proszek należy zmieszać z ± 22% do 25% wody ( ± 4,5 do 5 litrów wody na 20 kg produktu) . Pozostawić zaprawę na czas reakcji przez 15 minut. Potem ponownie energicznie wymieszać. Zaprawa jest gotowa do użycia.

Aby uzyskać konsystencję powłoki cementowej, produkt PLASPACTUNA® należy wymieszać z ±25% do 30% wody (± 5 do 6 litrów wody na 20 kg produktu) do uzyskania jednolitej, gładkiej masy bez grudek. Preparat należy pozostawić na czas reakcji 15 minut, następnie energicznie wymieszać. Produkt jest gotowy do użycia.


SPOSÓB APLIKACJI
Przygotowany produkt PLASPACTUNA® nanosi się szerokim pędzlem, aż zostanie uzyskana gładka, bezporowa warstwa. Druga warstwa jest stosowana przed całkowitym wyschnięciem pierwszej powłoki (np. następnego dnia).

Całkowita grubość powłoki cementowej wynosi 2 mm.

PLASPACTUNA® jest dostępna jest dostępna w kolorach białym i szarym, w opakowaniach (wiadrach) 10 kg i 20 kg. Każde opakowanie 20 kg zawiera dodatkowo opakowanie polietylenu.