20171203_220004

COMPAKTUNA PRO

Dyspersja plastyczna dla profesjonalistów, domieszka do zapraw wodoszczelnych

45,60 zł
Pojemność
Wybierz wariant

COMPAKTUNA PRO® 

uwodoszczelniająca domieszka do zapraw

COMPAKTUNA PRO® jest innowacyjną mieszanką o wyjątkowo specyficznych właściwościach. Jest to skoncentrowana domieszka do zapraw i betonu, która po dodaniu zmienia właściwości chemiczne produktów. Główną cechą i najważniejszą zaletą jest jej unikalna wodoodporność i nieprzepuszczalność. Doskonale wiąże zaprawę i beton, sprawiając, że stają się wodoszczelne. Poprawia wiązanie mieszanek i ich elastyczność. Elastyczna, stabilna, skoncentrowana. Zwiększa odporność na ścieranie, podnosi odporność chemiczną, odporna również na wysokie i niskie temperatury. Produkt patentowy, nie mający odpowiednika o podobnych właściwościach wśród produktów chemii budowlanej.

Dodanie domieszki Compaktuna PRO® do zapraw gwarantuje uzyskanie całkowitej wodoszczelności.
W miejscach podmokłych i wilgotnych na lepsze wiązanie zaprawy zaleca się użycie roztworu COMPAKTUNA® PRO.
Polecana do izolacji basenów, piwnic, miejsc podmokłych lub narażonych na przedostawanie się wilgoci.

PRODUKT STĘŻONY
COMPAKTUNA® i COMPAKTUNA® PRO są koncentratami i zawsze przed dodaniem do zaprawy należy rozcieńczyć ją z wodą.

Plastyfikator – wodoszczelna dyspersja plastyczna

COMPAKTUNA PRO® jest innowacyjną mieszanką o wyjątkowo specyficznych właściwościach. Jest to skoncentrowana domieszka do zapraw i betonu, która po dodaniu zmienia właściwości chemiczne produktów. Główną cechą i najważniejszą zaletą jest jej unikalna wodoodporność i nieprzepuszczalność. Doskonale wiąże zaprawę i beton, sprawia, że stają się wodoszczelne. Poprawia wiązanie mieszanek i ich elastyczność. Elastyczna, stabilna, skoncentrowana. Zwiększa odporność na ścieranie, podnosi odporność chemiczną, odporna również na wysokie i niskie temperatury. Produkt patentowy, nie mający odpowiednika o podobnych właściwościach wśród produktów chemii budowlanej.

OPIS TECHNICZNY

Zgodny z wymaganiami normy NBN EN 998-1


Wytrzymałość na nacisk (po 28 dniach)
Wytrzymałość

Kapilarne wchłanianie wody
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (µ)
Przewodność właściwa (λ)
Reakcja na ogień (klasa)

CSIV ≥ 6 Mpa
≥ 0,5 N/mm²
(dla typu B lub C)
W2 ≤0,2 kg/m².min 0,5)
≤ 25
≤ 1,28 W/m.K
A1
COMPAKTUNA
PRO®

całkowita wodoszczelność
COMPACTUNA PRO® jest domieszką uszczelniającą, nie przepuszczającą wody. Doskonała do zastosowania w przypadkach, gdy problem stanowi zawilgocenie pomieszczeń. Stosowana w zaprawach do uszczelniania ścian fundamentowych, studzienek, piwnic, tarasów, basenów, pryszniców, itd. COMPAKTUNA PRO® jest specyficznym i unikatowym produktem. Używana do prac cementowych, jako komponent wodoszczelny do fug i łączeń, zapraw i betonu, które muszą spełnić wysokie wymagania dotyczące nieprzepuszczalności wody. Doskonałą wodoodporność można uzyskać, stosując jedynie cienkie powłoki zaprawy murarskiej z dodatkiem COMPACTUNA PRO®.

ekstremalna poprawa jakości zapraw
Ze względu na dokładnie opracowany skład, z zaprawą z dodatkiem COMPAKTUNA PRO® pracuje się znacznie łatwiej niż z tradycyjną zaprawą bez dodatku komponentu. Zaprawa jest giętka i lekka, nie wytrąca wody, jest zwarta i stabilna. Aplikacja na powierzchnie pionowe nie sprawia problemów. Łatwo urabialna.

lepsza elastyczność
Dodatek COMPAKTUNA PRO® do zaprawy znacznie zmniejsza jej sztywność. Stopień elastyczności ulega zwiększeniu. Cecha ta jest niezwykle istotna gdy występuje konieczność adaptacji do zdeformowanych lub/i odkształconych powierzchni. Aplikacja materiału jest znacznie łatwiejsza.

Dane zawarte w specyfikacji technicznej przeznaczone są dla biur inżynierskich, inżynierów budownictwa, architektów. Produkt COMPAKTUNA PRO® jako wodna dyspersja alkaliczna o specyficznej kompozycji chemicznej, posiada następujące właściwości fizyczne:

lepkość: 80-120 mPa.s - stałość: 52 ± 1% - gęstość: 1,1 min. – pH: 7-9.

Pryzmy testowe wykonane z zaprawy z dodatkiem COMPAKTUNA PRO® po trzech miesiącach zanurzenia w wodzie, wykazały penetrację wody w mm, podczas gdy pryzmy wykonane bez dodatku komponentu nasyciły się wodą po godzinie od zanurzenia. Testy zapraw z dodatkami innych dyspersji wykazały nasycenie po 48 godzinach.
Ze względu na wysoki stopień wodoszczelności dodanie COMPAKTUNA PRO® poprawia odporność zaprawy na


Prace powinny być przeprowadzane przy użyciu materiału z zastosowaniem wodnej dyspersji COMPAKTUNA® posiadającą następujące właściwości fizyczne:
Lepkość ± 4500 mPa.s; Gęstość ± 1,08 g/ml – pH: ± 4,5

Próby testowe wykazują, że pryzmy wykonymane zaprawą z dostatkiem dyspersji COMPAKTUNA®, wykazują penetrację wody tylko na kilka mm po zanurzeniu, w przeciwieństwie do pryzm wykonanych bez dodatku COMPAKTUNA®, które już są nasycone wodą już po godzinie.
Ze względu na zwiększoną wodoodporność, dodanie dysprersji zwiększa wytrzymałość zaprawy na produkty chemiczne. Dodana dyspersja zmienia właściwości zaprawy, nadając jej wysoką odporność na nacisk, elastyczność i lepszą przyczepność (zarówno w suchych jak i wilgotnych warunkach).

Dyspersja zapewnia wyjątkową elastyczność zaprawie przy zachowaniu następujących proporcji podczas przygotowania:
100 g cementu, 200 g piasku i 100 gram COMPAKTUNA® dla cementacji o grubości 2 mm.
Do przygotowania zaprawy proporcje składników muszą zostać zachowane, zgodnie z instrukcją użycia COMPAKRUNA ® wydaną przez producenta.

Specjalne instrukcje i certyfikaty naukowe dostępne są na życzenie klienta.

NATURALNY KAMIEŃ (płyty)
wiążąca zaprawa z dodatkiem COMPAKTUNA® do mocowania:
kamienia naturalnego – jura, marmuru, kwarcu, łupka, kwarcytu, trawertynu, piaskowca, ceramiki, itd,
na: ceglanym murze, betonie, betonie komórkowym.

substancje chemiczne. Wzrasta wytrzymałość na zginanie, nacisk, zwiększona zostaje przyczepność. Dyspersja zapewnia wyjątkową elastyczność zaprawy o następującym składzie:

100 gram cementu, 200 gram piasku, 100 gram COMPACTUNA PRO® przy grubości warstwy 2 mm.

Prace należy wykonywać zgodnie z proporcjami mieszania zalecanymi przez producenta.

prace cementowe, łączenia, tynkowanie
Techniczne wytyczne dotyczące cementacji bez powstawania pęknięć przy użyciu zaprawy elastycznej z COMPAKTUNA PRO®.
cementacja zewnętrzna:
Solidna, bez pęknięć, wodoszczelna, odporna na mróz.

zastosowanie na mur:
Prace zawsze należy wykonywać na „zdrowym”, czystym podłożu. Dotyczy zarówno powierzchni murowanej jak i łączeń. Wykonanie mostu łączącego ma tu ogromne znaczenie, ponieważ rozluźnienie cementu powoduje pęknięcia. W związku z tym, zaleca się postępować w następujący sposób:

warstwa bazowa
Roztwór COMPAKTUNA PRO® i wody w proporcji 1:4 nakładać na powierzchnię za pomocą pędzla lub natryskowo. Czas schnięcia zależy od temperatury i wynosci 2 do 3 godzin.
most łączący
Sucha masa w składzie CEM II / B-M 32,5
z gruboziarnistym piaskiem rzecznym 1-3 mm
w proporcji 1:1, zmieszać z roztworem
COMPAKTUNA PRO® i wody w proporcji 1:2.
Uzyskana masa powinna mieć konsystencję pasty.
Nanosić na ścianę natryskowo lub za pomocą
pędzla do czasu uzyskania odpowiedniej adhezji.
cementacja
Warstwę nanoszoną na most łączący należy przygotować w następującym składzie: 50 kg cementu CEM II / B-M 32,5, 100 do 140 kg gruboziarnistego piasku rzecznego, COMPAKTUNA PRO® 2,5-3,5 litra na 50 kg cementu, w zależności od grubości warstwy (10,15 lub 20 mm), ilość wody odpowiednia do uformowania plastycznej zaprawy, która będzie nakładana kielnią.


d) Na chropowatej powierzchni pierwsza warstwa
będzie służyła jej wyprostowaniu i wygładzeniu.
Następnie po około 24 godzinach należy wykonać
most łączący opisany w punkcie b). Po jego
naniesieniu zakończyć aplikację naniesieniem
warstwy wykończeniowej opisanej w punkcie c).
e) Wykończenie to nie tylko naniesienie zaprawy
cementowej, to również dekoracyjne warstwy
wykonane z krzemienia, kwarcu, itd. (opis znajduje
się w instrukcji proporci i zużycia COMPAKTUNA®
i COMPAKTUNA PRO®.
f) Efekt wodoszczelnosci i samooczyszczania
uzyskuje się poprzez impregnację powierzchni
impregnatem IMPERPLAST®. Powierzchnia
zaimpregnowana nie sbsorbuje wody, skraplając ją
po powierzchni z powstałym zanieczyszczeniem.
g) Dla zabezpieczenia powierzchni kolorowego tynku,
zaleca się potraktowanie powierzchni produktem
POLYCOLORIT®.

zastosowanie na beton:
Nakładać wyłącznie na oczyszczoną, niezapyloną powierzchnię. Należy usunąć pozostałości rdzy i plam oleju.

Proporcje mieszanek poszczególnych warst:

warstwa bazowa
Roztwór COMPAKTUNA PRO® i wody w proporcji
1:4 nakładać na powierzchnię. Poczekać do
wyschnięcia.
most łączący
Sucha masa w składzie CEM II / B-M 32,5
z gruboziarnistym piaskiem rzecznym 1-3 mm
w proporcji 1:1, zmieszać z roztworem
COMPAKTUNA PRO® i wody w proporcji 1:2.
Uzyskana masa powinna mieć konsystencję pasty.
Nanosić za pomocą pędzla.
zaprawa cemenowa
Proporcje przygotowania: 50 kg cementu CEM II /
B-M 32,5, 100 litrów gruboziarnistego piasku
rzecznego w zależności od grubości zaprawy,
COMPAKTUNA PRO® 3,5 litra na 50 kg cementu,
z ilością wody odpowiednią do uformowania
plastycznej zaprawy. Te proporcje odpowiadają
warstwie o grubości 10 mm. Na betonowej
powierzchni, warstwa 7-10 mm jest w zupełności
wystarczająca.


d) Warstwa zaprawy na betonie o grubości 1-3 mm
(broszura COMPACTUNA PRO® nr 7). Ta technika
tynkowania daje niezwykłe możliwości okładzin
betonowych fasad, części budynku podobnych do
krzemienia, kwarcu, itp. Jakość ozdobnych warstw
wykończeniowych przy użyciu domieszki
COMPAKTUNA PRO® jest nieporównywalna, a koszt
minimalny.

W przypadku innych zastosowań, broszura COMPAKTUNA PRO® dostępna jest na życzenie klienta.

Wybór produktu najlepszej jakości zależy od jego przeznaczenia.

doskonały świetny dobry


Proporcje mieszania i zużycie COMPAKTUNA® i COMPAKTUNA PRO®


Biorąc pod uwagę powyższe zużycie należy uwzględnić m.in. sposób wykonywania pracy, rodzaj piasku, cementu, itd.
Oznaczenia stosowania:
z połączeniem mostkowym
do aplikacji na kamień naturalny, zaleca się użycie białego cementu
zgodnie z instrukcją aplikacji do uwodoszczelnienia piwnic